მხილების განხორციელება შესაძლებელია შემდეგ ორგანოებში:

შესაბამისი საჯარო დაწესებულება

შესაბამისი საგამოძიებო უწყება

საქართველოს პროკურატურა

საქართველოს სახალხო დამცველი

შეიყვანეთ ზემოთ მოყვანილი ოპერაციის რეზულტატი: